วีดีทัศน์เนื่องในโอกาสงานวันสตรีสากลประจำปี 2558
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในวันที่ 6 มีนาคม 2558

      1. วีดีทัศน์ 2 ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่ง ฯ : เสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคม https://youtu.be/CmlkqfNjIeE
2. วีดีทัศน์ ประกาศเกียรติคุณ สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2558 https://youtu.be/crUFOsa0Z6I
ภาพ / ข่าวโดย : กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ วันที่ลงบทความ :2015-03-12 14:28:53