ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
69.27
ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
68.29
ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
71.22
ข้อมูลถูกต้องทันสมัย
67.80
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน http://www.gender.go.th
74.15
มีความเข้าใจในเรื่อง Gender มากขึ้น
67.80
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเท่าใด
66.83
เอกชน/ภาคผลิต คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
75.45
ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
79.09
ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
60.00
ข้อมูลถูกต้องทันสมัย
62.73
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน http://www.gender.go.th
75.45
มีความเข้าใจในเรื่อง Gender มากขึ้น
77.27
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเท่าใด
86.36
สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
62.86
ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
72.86
ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
67.14
ข้อมูลถูกต้องทันสมัย
61.43
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน http://www.gender.go.th
61.43
มีความเข้าใจในเรื่อง Gender มากขึ้น
60.00
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเท่าใด
65.71
อื่นๆ คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
72.00
ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
64.00
ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
78.00
ข้อมูลถูกต้องทันสมัย
72.00
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน http://www.gender.go.th
64.00
มีความเข้าใจในเรื่อง Gender มากขึ้น
68.00
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเท่าใด
64.00

<-- ข้อเสนอแนะ -->
ความคิดเห็นที่ 1
เวปนี้ เสมอภาคตรงไหน......ไ ม่ เห้นความเสมอภาคเลย...สตรีนิยมชัดเจน...

ความคิดเห็นที่ 2
อยากให้มีการนำรายงานสรุปผลการประชุม สัมมนา อบรม ในเรื่องเกี่ยวกับgender ในที่ต่างๆหรืออย่างน้อยของที่สำนักงานกิจการสตรีจัดขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอย่างแท้จริง

ความคิดเห็นที่ 3
ดีแล้วค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ความคิดเห็นที่ 4
"สิทธิความเสอมภาคมีเท่าเทียมกันทุกคน แต่ใครจะนำมาใช้ มาปฏิบัติ ที่ได้ประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาช่องว่างทางสังคมของชายกับหญิง"

ความคิดเห็นที่ 5
อยากทราบว่าโรงพยายาบาลครบุรี อ.ครบุรี จว.นครราชสีมานำเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลครบุรีไปเที่ยวที่จว.ตรังใครเป็นนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เอาเงินมาจากไหน รวยจริงหนอ

ความคิดเห็นที่ 6
อยากให้มีเกมเล่นมากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 7
ปรับปรุงด้านข้อมูลเกี่ยวกับสตรีให้มากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 8
ควรมีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงความเท่าเทียมของหญิงและชายให้สมดุล เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเน้นสิทธิสตรี อาจขัดแย้งของความประสงค์ด้านความเท่าเทียม

ความคิดเห็นที่ 9
ZkyCQt pxfcrojdhddh, [url=http://ydryrygynvdk.com/]ydryrygynvdk[/url], [link=http://rydlwlctvnvl.com/]rydlwlctvnvl[/link], http://huojdtydmtzb.com/

ความคิดเห็นที่ 10
อยากให้ข้อมูลupdateมากขึ้น อยากได้ข้อมูลดกี่ยวกับการป้องกันการถูกล่วงละเมิดในด้านต่างๆมากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 11
admHU9 cpbdpvfivdfp, [url=http://mdboxbwuxtrb.com/]mdboxbwuxtrb[/url], [link=http://igmgxhjplenv.com/]igmgxhjplenv[/link], http://hupsdpibmapy.com/