"ความเท่าเทียมทางเพศ" ในความคิดของท่านหมายถึง..?
คิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเพศ..?
"เกิดเป็นหญิงไม่ต้องเรียนสูงเดี๋ยวก็แต่งงาน มีลูกเรียนไปก็เท่านั้น"...?
ปัจุบันผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าผู้ชาย จริงหรือไม่...?
คิดว่าตนเองเท่าเที่ยมกับเพศตรงข้ามหรือไม่...ถ้าไม่เราเสียเปรียบเขาตรงไหน...?
บทบาทของสตรีไทยในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร มีมาก-น้อยเพียงใด...?
คิดว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคทางเพศอย่างไร...และควรแก้ไขอย่างไร...?
คิดว่าเกิดเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิง เพศไหนดีกว่ากัน อยากเกิดเป็นเพศไหน...?
มาดูความคิดของนักศึกษาแพทย์กับความเท่าเทียมของเพศ ?
" คิดว่าผู้หญิงหางานยากกว่าผู้ชาย จริงหรือไม่...?
กฏหมายของไทยคิดว่าดีพอหรือยังในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ...?
อะไรที่ผู้หญิงทำได้ดรกว่าผู้ชายและอะไรที่ผู้ชายทำได้ดีกว่าผู้หญิง...?
อยากเห็นผู้หญิงเล่นกีฬาอะไร แปลกๆ บ้าง...?
เคยถูกกีดกันทางเพศใหม่...?
งานอะไรที่ผู้หญิงมักได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย...?
คิดอย่างไรกับพวกที่ชอบดูถูกผู้หญิง...?
เมื่อวินมอเตอร์ไซต์เป็นผู้หญิง..?
อยากเห็นผู้นำเป็นผู้หญิงบ้างใหม...?
เค้าว่ากันว่า"ผู้หญิงที่เรียนสูงๆ มักหาแฟนยาก"คิดว่าจริงมั่ย...?