<< Back >>            
 
 
 
จอดรถในที่ที่มีแสงไฟสว่าง มีรถวิ่งผ่าน หรือใกล้ทางขึ้นลง
ตรวจสอบภายในรถและรอบ ๆ ก่อนเปิดประตูเข้าไป เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่มีใครซ่อนตัวอยู่ในรถ
ก่อนสตาร์ทรถ ควรปิดประตู ล็อคประตู และคาดเข็มขัด นิรภัยทุกครั้ง
ขณะนั่งในรถ ควรล็อคประตู และเปิดหน้าต่างเล็กน้อย
อย่ารับคนโบกรถข้างถนน หรือคนแปลกหน้าขึ้นรถ
หลีกเลี่ยงการจอดข้างรถบรรทุก
ไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในรถ
หากถูกจี้ขณะขับรถ ให้ขับรถชนคันอื่น ที่วิ่งไปในทางเดียวกัน
 
<< Back >>