<< Back >>            
 
 
 
สังเกตชนิดและลักษณะ จดหมายเลขข้างรถ และทะเบียนรถ
ทุกครั้งที่ขึ้นรถควรจดชื่อ นามสกุลคนขับ ที่ติดป้ายอยู่ในรถ
ตรวจสอบว่าที่ล็อคประตูอยู่ตรงไหน และเปิดออกได้อย่างไร ระมัดระวังและดูอยู่เสมอว่า รถวิ่งในเส้นทางที่ควรจะไปหรือไม่
ถ้าผิดสังเกตว่ามีสถานการณ์ไม่ดี แสร้างโทรศัพท์ถึงเพื่อนที่เป็น ตำรวจ โดยอ้างยศและชื่อ เพื่อขอนัดในเส้นทางที่รถกำลังมุ่ง ไปข้างหน้า
ฉุกเฉินให้เปิดประตูรถ และลงจากรถทันที
ระลึกอยู่ทุกนาทีว่า เรามีโอกาส และคอยหาโอกาสนั้น
ไม่รับเครื่องดื่มและของกินโดยเด็ดขาด
 
<< Back >>